location image

Švandovo divadlo

Štefánikova 6/57, 150 00 , Praha 5-Smíchov

Popis lokace

Švandovo divadlo na Smíchově je svobodný kulturní prostor na levém břehu Vltavy.

Zveme publikum ke spoluúčasti na divadelním zážitku, k dialogu, který se snažíme realizovat skrze neotřelou dramaturgii a formulaci jasných postojů, skrze názorově i umělecky vyhraněné inscenace.

Hledáme nečekaná témata, která v nás bezprostředně rezonují, napomáhají pojmenovávat a reflektovat naši současnost a každodennost, vidět je zřetelně v širších souvislostech.

Stavíme na silném hereckém souboru výrazných osobností, které kromě generační blízkosti spojuje i schopnost týmového myšlení a autorského vkladu.