location image

Divadlo Na Prádle

Besední 487/3, 118 00 Malá Strana, Praha 1

Popis lokace

V Praze stále ještě neexistuje stálý činoherní soubor, který by měl možnost dlouhodobě prověřovat moderní divadelní jazyk na jiné než kukátkové scéně (nepočítaje studiové scény působící ve skromných „sklepních“ prostorech). Budeme rádi, když inspirativní variabilní prostor se svými možnostmi povede k nabourávání vžitých stereotypních postupů a zvyklostí daných kukátkovým jevištěm. Vedle vlastní tvorby „domácího“ činoherního souboru Divadla u Anděla by mělo být DIVADLO NA PRÁDLE otevřeným prostorem pro ostatní pražské profesionální i amatérské divadelní skupiny, které nemají vlastní stálou scénu a jen těžko dnes nacházejí prostor pro své umělecké aktivity. Variabilnost prostoru a pestrost inscenací nejrůznějších divadelních souborů a stylů, by měly pomáhat na cestě za syntetickým moderním jazykem, který bude využívat činoherních , tanečních, výtvarných a hudebních postupů. Tím je dána i snaha DIVADLA NA PRÁDLE o divadlo širokého repertoárového záběru, které uvádí jak velké tituly světové dramatické tvorby, tak hry zatím dobou neověřené, autorů začínajících, premiérové novinky.
Přestože bohatost a různorodost divadelního života v prostoru je do značné míry limitována především finanční dotací jednotlivých institucí, věříme, že se v brzké době zařadí DIVADLO NA PRÁDLE mezi pražská kulturní centra.